F kategorija

Traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine

Programi

  • Kompletna obuka (teorijski i praktični deo)
  • Samo praktični deo
  • Samo teorijski deo
  • Dodatni časovi vožnje

Sadržaj obuke

U F kategoriju ubrajaju se traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine, a starosni uslov za dobijanje vozačke dozvole je navršenih 16 godina života.

Ukoliko posedujete B kategoriju, slušaćete 7 časova teorije i proći 7 časova praktične obuke.

Ukoliko posedujete dozvolu za AM, A1, A2 ili A kategoriju, onda ćete slušati 7 časova teorije i proći 10 časova praktične obuke.

Za sve ostale kandidate, obuka se sastoji od 40 časova teorije i 20 časova vožnje.

Imate pitanje?

5 + 3 =