CE kategorija

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750kg

Programi

  • Kompletna obuka (teorijski i praktični deo)
  • Samo praktični deo
  • Samo teorijski deo
  • Dodatni časovi vožnje

Sadržaj obuke

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C kategorije.

Obuka se sastoji od 7 m/č. Polaže se praktični ispit.

Imate pitanje?

13 + 8 =