BE kategorija

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, a priključno vozilo je mase veće od 750kg a manje od 3.500kg

Programi

  • Kompletna obuka (teorijski i praktični deo)
  • Samo praktični deo
  • Samo teorijski deo
  • Dodatni časovi vožnje

Sadržaj obuke

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije i navršenih 20 godina. Obuka se sastoji od 7 časova praktične obuke.

Nakon obuke, polaže se praktični ispit. Sa navršenih 21 godina života, kandidat stiče pravo da izađe na praktičan ispit.

Imate pitanje?

13 + 4 =