B kategorija

Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća 3.500kg i koja nemaju više od 8 mesta za sedenje ne račnajući sedište za vozača

Programi

  • Kompletna obuka (teorijski i praktični deo)
  • Samo praktični deo
  • Samo teorijski deo
  • Dodatni časovi vožnje

Sadržaj obuke

Za obuku je potrebna lična karta i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teorijske obuke i 40 časova praktične obuke, osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1, A2, A, B1, F ili M kategorije, koji imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku.

Teorijski ispit se polaže po završenoj teorijskoj obuci. Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Po položenom ispitu dobija se probna vozačka dozvola, sa rokom važenja od minimum dve godine, odnosno do navršene 21. godine.

Imate pitanje?

10 + 13 =