AM, A1, A2 i A kategorije

Motocikli, tricikli, teški tricikli različitih snaga motora

Programi

  • Kompletna obuka (teorijski i praktični deo)
  • Samo praktični deo
  • Samo teorijski deo
  • Dodatni časovi vožnje

AM

Mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli

Za upis je potrebna lična karta i navršenih 15 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teorijske obuke i 7 časova praktične obuke.

Teorijski ispit se polaže po završenoj teorijskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

A1

Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga ne prelazi 15kW

Za obuku je potrebna lična karta i navršenih 15 godina. Teorijski ispit se polaže po završenoj teorijskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

A2

Motocikli čija snaga nije veća od 35kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0.2kW/kg

Za obuku je potrebna lična karta i navršenih 17 godina. Teorijski ispit se polaže po završenoj teorijskoj obuci.

Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

A

Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15kW

Za obuku je potrebna lična karta i navršene 23 godine. Teorijski ispit se polaže po završenoj teorijskoj obuci.

Sa navršene 24 godine kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine.

Imate pitanje?

9 + 10 =