Dragi kandidati, obaveštavamo vas da ćemo od 21. marta početi sa obukom za B kategoriju za novu grupu polaznika.

Za obuku je potrebna lična karta i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teorijske obuke i 40 časova praktične obuke, osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1, A2, A, B1, F ili M kategorije, koji imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku.

Teorijski ispit se polaže po završenoj teorijskoj obuci. Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Po položenom ispitu dobija se probna vozačka dozvola, sa rokom važenja od minimum dve godine, odnosno do navršene 21. godine.

Prijavite se za obuku:

📍 Železnička 20, Ruma
📱 066/478-022
☎ 022/478-022
📋 ru022.rs/online-upis/